Lewis

  • Lewis: Oorsprong en betekenis van familienaam
  • Lewis: Vroegste rekords van familienaam
  • Lewis: Familie stamboom
  • Lewis: Indiwidue
    1. John Lewis
    2. Joseph Johannes Lewis (1820 – 1908)
    3. Christina Louisa Margaretha Lewis (1862 – 1948), sien Esaias Engelbertus Meyer