Tas

 • Tas: Oorsprong en betekenis van familienaam
 • Tas: Vroegste rekords van familienaam
 • Tas: Familie stamboom
 • Tas: Indiwidue
  1. Adam Tas (1668-1722)
  2. Adam Tas (1713-1779)
  3. Adam Tas (1749-1779)
  4. Johanna Cornelia Tas (1775- ?), sien Jacob de Klerk