Munnik: Oorsprong en betekenis van familienaam

Munnik is die Afrikaanse vorm van Mönnig of Mönnich, ‘n familienaam van Duitse oorsprong. Die van is afgelei van die Middel-Lae Duitse (ook bekend as niederdeutsche (nederduitse) of plattdeutsche (plat-Duitse)) woord “monik” wat verwys na ‘n monnik of iemand wat in ‘n klooster gewoon of gewerk het. Die familienaam wat aan opvolgende generasies oorgedra kon ook ‘n bynaam gewees het vir iemand wat die voorkoms of gewoontes van ‘n monnik nageboots het, hetsy bewustelik al dan nie, of was iemand wat goeie werke en dade aan ander gedoen het. Aangesien kerklike wette monnikke verbied het om in die huwelik te tree, was hulle dus veronderstel om ‘n selibate lewe te lei. Voor hierdie wet van toepassing geraak het gedurende dir Middeleeue, het monnikke wel getrou en gesinne gehad.1-3

Verskeie familienaamvariasies kom voor soos Mönnig, Mönnich, Monnick, Munnick, Munnik, Munik, Munningh, Munnock, Minnig, Monk en Munk in lande soos Australië, Duitsland, Engeland, Kanada, Nederland, Oostenryk, Suid-Afrika en Verenigde State van Amerika. Die verspreiding van hierdie familienaam was die gevolg van die massa-migrasie vanuit Europa na ander wêrelddele vanaf die 17de eeu.2,3  Ons Munnik-stamvader was van Duitsland en het in 1713 aan die Kaap de Goede Hoop gearriveer.4

Spelling variasies het ontstaan omdat spelling gedurende die Middeleeue nog ‘n hoogs onnoukeurige proses was. Tale is deur ander dialekte, asook die Latyns-sprekende Rooms-Katolieke Kerk beïnvloed. Vertaling van ‘n familienaam van een dialek of taal tot ‘n volgende het ook verder hiertoe bygedra. Daarby was menige immigrante ongeletterd en kon nie die spelling van hul van, soos foneties neergepen deur amptenare, nagaan nie.5 

Ons familielyn kan nie aanspraak maak op enige van die Munnik familiewapens wat huidiglik in omloop is nie, aangesien geen wetlike bewysstukke tot op hede opgespoor kon word dat ‘n spesifieke familiewapen aan een van ons voorvaders as die oorspronklike wapendraer toegeken is nie.6

    < BACK

 

  1. Monnig Family History. http://www.ancestry.com/name-origin?surname=Monnig
  2. Last name: Monk. http://www.surnamedb.com/Surname/Monk
  3. Munnik. https://forebears.io/surnames/munnik
  4. Munnik Johann Heinrich. http://www.stamouers.com/index.php/stamouers/k-to-m/350-munnik-johann-heinrich
  5. English-language spelling reform. https://en.wikipedia.org/wiki/English-language_spelling_reform
  6. Suid-Afrikaanse familiewapens. http://www.oocities.org/hugenoteblad/fam-wapens.htm?201819