Kruger: Vroegste rekords van familienaam

Die vroegste rekords van die Kruger familienaam kom voor in bewaarde middeleeuse Duits-verwante rolle en aktes. Lotze Crugir van Kassel word genoem in 1351 en Henecke Krogher van Hannover in 1420.1 Ons Suid-Afrikaanse Kruger stamvader, Jacob Kröger was afkomstig van Sadenbeck omgewing in die staat Brandenburg-Prussia in die Heilige Romeinse Ryk. Hy het Europa in 1713 verlaat.2-7

Die van, Kruger kom algemeen voor in Duitsland, met ‘n groter verspreiding in die noorde as in die suide. Weens migrasie deur die eeue heen kom die familienaam ook voor in Australië, Brasilië, Kanada, Suid-Afrika, Vereenigde State van Amerika en Europese lande soos Engeland, Nederland en Pole.8

   < BACK

  1. Last name: Kruger. http://www.surnamedb.com/Surname/Kruger#ixzz1YB25bCCr
  2. Lombard, R.T.J. 1983 Frantz Krüger (Kröger): Die stamvader van die Kruger-familie in S.A. Kwartaalblad van die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika, Familia Vol 20(4)
  3. Kruger, B. 2007 Die Kruger-familie van Suider-Afrika. 1ste Ed. CD-publikasie. Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika, Noord-Transvaal takbiblioteek.
  4. Mossop, E.E. 1947 Lives of the earlier Krugers. Told in a revised genealogical table. SA Archives Year Book. Cape Times Ltd., Cape Town
  5. Holy Roman Empire. https://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Roman_Empire
  6. Brandenburg-Prussia. https://en.wikipedia.org/wiki/Brandenburg-Prussia
  7. Prussia. https://en.wikipedia.org/wiki/Prussia
  8. Kruger. http://www.selectsurnames2.com/kruger.html